Separate løshundprøver vil åpne påmelding fra 1 juni 2018. Vi vil starte gjennomføring av prøver rett etter at båndtvangen opphører. Vi gjør et forsøk på å få ut så mange som mulig før elgjakta starter.

Dette innebærer at hundeeier også må være aktiv med å hjelpe til å finne terreng prøven kan gåes i. Vi må ha tillatelse fra grunneier/grunneierlag. Det håpes på en fin høst med lite snø.
Mrk: Det kreves sauerenhetsbevis for alle samla- og separatprøver løshund arrangert av STEHK

 
Prøveledelse består av:

 
Stian Aune tlf: 46 95 05 14, epost: stian.aune@gmail.com

 
Gisle Andrè Berdal tlf 90201631 epost gab1975@live.no

 
NKK representant Arnulf Storrøsæter

 
Mvh Prøveledelsen