Separate Løshund-prøver er nå åpnet på dogweb.

Vær oppmerksom på att det er 2 prøvenr fram til jul. ett fra 21.08 til 31.10. Og ett fra 01.11 til 23.12.

Gauldalsprøven er også åpnet. Kun som 2 dagsprøve.