Skogsprotokoller for bandhund, 1- og 2-dagers etter 20. august 2012 er nå lagt ut under jaktprøver