Skogsprotokoller fra separatprøvene løs i 2012 er nå lagt ut under jaktprøver