Nå skal alle skogsprotokollene fra NM være oppe og gå igjen etter tekniske problemer