Jakt- og sporprøver er oppdatert med protokoller og premielister fra helgas samlaprøve for løshund i Gauldalen