Skogsprotokoller og premielister fra separate bandhundprøver som er gått i perioden 01.07-20.08.2014 er nå lagt ut under jaktprøver