Skogsprotokoller for separate bandhundprøver gått etter 21. august ligger nå ute under jakt- og sporprøver