Skogsprotkoller og premielister for separat band fra 21.08 til 30.11 er nå lagt ut under jakt- og sporprøver