De første skogsprotokollene fra separat bandhund er nå lagt ut. Dette er prøver som er gått fra 1. juli til 20. august. Protokollene leser du her