Skogsprotokoller for separat løs 2017 er lagt ut under jakt- og sporprøver