Styret i STEHK har behandlet sak vedrørende mail av 7.12.15 fra Anne Bjerkenås som representerer Villmarksmessa på Melhus. Fullstendig referat kan leses under Info fra styret