Det er nå opprettet en egen fane under hovedmenyen til venstre som inneholder styremøtereferater avholdt i klubben. Dette for å gjøre det enklere å følge med på hva som skjer øg rører på seg i klubben.