Funksjon Navn E-post Telefon
Leder

Kamilla Engen

kameng@online.no

99488441
Nestleder

Arve Olav Sæter

arve.olav.seter@gauldalen.no

93450047
Styremedlem

Leif Landrø

e-landro@online.no

95131265
Styremedlem

Kjell Ivar How

kjell.ivar@rogk.no

41264488
Styremedlem

Anne Jorunn Byggstøyl 

anjo@gauldalen.no  91179445
1. varamedlem

Jan Petter Løseth

 japettel@online.no

41234501
2. varamedlem    

Nils Olav Stokke

 nils.olav.stokke@neanett.no

99773766

Valgkomite

         
Leder Øyvind Stene

o-stene3@online.no

 91782190
Medlem Jan Bjørshol jan@kleivadalen.com
 41577042
Medlem Jan Magne Bøkseth

jmbokseth@hotmail.com

41692623


Klubbens kontonummer er: 4355 50 02999.

Adresse for innbetalinger: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb
v/ Kjell Ivar How

7298 BUDALEN