Vedlagt følger forlag på kandidat(er) og valgkomiteens innstilling til valg på ekstraordinært årsmøte