2020 ble et spesielt år da planlagte aktiviteter måtte avlyses, samtidig som noen fikk rekord oppslutning. Totalt må vi i styret si oss fornøyd med året tross situvasjonen med Covid-19. Å arbeidet med brukshund i klubben skal være sosialt, men hovedgrunnen for aktivitet må være et avlsarbeid. Det har derfor vært viktig å få flest mulig hunder på prøve og utstilling, tross disse korona tider. I år måtte vi ha god avstand og smittevern tilstede, så får vi ta den kaffekoppen og praten når restriksjonene er over.

Med dette vil vi i klubbstyret i Sør-Trøndelag Elghundklubb takke alle deltakerne og arrangører som har stilt opp for klubben i 2020 -for et godt gjennomført arbeid! Vi ser frem til et sosialt 2021.

God Jul og Godt Nyttår ☃️
Styret