Til kandidater som holder på med løshunddommerutdanning:

Det vil bli arrangert teorikurs ifbm utdanning til løshunddommer på Støren kro onsdag 6. juni kl 18.00. 

Påmelding til kursholder Sigbjørn Solberg innen 3. juni på sigbjorn.solberg@gauldalen.no