NB! Dommerendring: Karl Eddie Berge dømmer også Finsk Spets

Vi arrangerer offisiell utstilling og valpeshow i ridehallen på Stall Øysand den 26.03.23 for Elghundrasene, Finsk Spets og Norrbottenspets.

I tillegg vil vi i år ha egen klasse for barn og hund.

Dommere:
Karl Eddie Berge – Norsk Elghund Sort, Jamthund og Finsk Spets
Kerstin Henrikson – Øvrige raser

Rune Tyvold – Valper og barn med hund

Det vil bli arrangert ringtrening og kommisjonsmåling i forkant av utstillingen og vi kommer tilbake med nærmere info om tid og sted.