Orkdalsprøven har fått utvidet påmeldingsfrist til 15.07. Se for øvrig supplerende informasjon under