Som tidligere kunngjort har Sør-Trøndelag EHK i år valgt å kjøre uttaksprøve til NM Bandhund 2023.

NM arrangeres i Troms den 10-13. august 2023.

Uttaksprøven vil bli arrangert som en 1-dags samlaprøve den 01.07.2023. Base for prøven vil bli gamle Rognes skole med prøveterreng i Budal/Soknedals området.

Området har muligheter for overnatting, plass for campingvogn, smøring av matpakke og middag etter prøven på lørdag.

Interesserte deltagere sender epost til japettel@online.no, med opplysninger om:
– Eier
– Hundens navn
– Reg.nr.
– Hundens 3 beste resultater (poeng)
– Frist: 01.06.2023

Det er satt tak på 8 hunder og uttaket av disse skjer iht. gjeldene uttaksregler for NM, alternativ 2, historiske resultater punkt B.

Alternativ 2: Historiske resultater
B. Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket, 2 dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for uttak skal være gjennomført etter forrige mesterskap.

Vedlegg
Uttaksregler
Innbydelse