Klubben har gjort følgende uttak til NM løshund. Vi ønsker dere lykke til!!

1. uttak:
Hund: Bjønnlosen’s Taiga – NO38688/16
Eier: Arne Langen
Resultat: 91-91-91,5 = 91,16

2. uttak:
Hund: Elgshøgdas Bliss – NO36040/19
Eier: Pernille Bratt Gusstafsen
Resultat: 91,5-91-86 = 89,5

Reserve:
Hund: A-P Mauser – NO39931/20
Eier: Jan Petter Løseth
Resultat: 88-90-90 = 89,33


Søkere
:

Navn Eier Fører Reg. nr Prøver Snitt rangering
KP- Tero Anders Jr Budal Anders Jr Budal NO48539/19 83,5-86-91 86,83 5
Elgshøgdas Bliss Pernille Bratt Gusstafsen Hans Kjetil Belsvik ( medeier) NO36040/19 91,5-91-86 89,5 2
ElgshøgdasB- Kira Bjørn Noralf Bones Bjørn Noralf Bones NO36044/19 84-85-90,5 86,5 6
Lekåsen’s H- Hero Espen Krigsvoll Espen Krigsvoll NO40814/16 83-89-94 88,66 4
AP Mauser Jan Petter Løseth Jan Petter Løseth NO39931/20 88-90-90 89,33 3
Bjønnlosen’s Taiga Arne Langen Arne Langen NO38688/16 91-91-91,5 91,16 1