Informasjon om årsmøtet
Dato: 11.02.2023
Klokkeslett: 14:00
Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger.

Det blir middag med premieutdeling og utdeling av championatskjold ca. kl.19:00.
Påmelding for middag sendes på mail til: evab.nygaard@fosenskole.no  innen 27.01.23
Pris for 3 retters middag ink. kaffe Kr 495,- per. pers.
Drikke til maten kommer i tillegg.

 

Foreløpig sakliste:
-Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og æresmedlemmer
-Godkjenning av innkalling.
-Godkjenning av sakliste.
-Valg av tellekorps.
-Valg av to personer til å underskrive protokollen.
-Valg av protokollfører.
-Valg av årsmøtedirigent.
-Styrets årsberetning med Aktivitetsplan for 2023.
-Styrets regnskap med budsjett.
-Innkomne saker
-Valg

 

Forslag på saker til årsmøte sendes styret v/leder: japettel@online.no Frist: 14.januar
Forslag på kandidater til valg sendes VK v/leder: arve.olav.seter@gauldalen.no Frist: 14.januar

Vel møtt!

Hilsen
Styret i Sør Trøndelag EHK.