Her er oversikt over funksjoner i STEHK’s styre som er på valg til Årsmøtet 2020.

· Leder
· Nestleder
· 1 Vara
· 2 Vara
· To revisorer for 1 år
· Ett medlem i valgkomiteen

Forslag til kandidater må være valgkomiteens leder eller medlemmer i hende senest 12 januar 2020.

Marie Elisabeth Sveri
Leder valgkomiteen
mesveri@online.no

Leif Landrø
e-landro@online.no

Rune Myrhaug
Rune.myrhaug@oppdal.com