Alle forslag på kandidater til STEHK’s styre sendes valgkomiteen før årsmøtet 2019.
Forslag sendes Stian Aune, stian.aune@gmail.com eller Elisabeth Sveri, mesveri@online.no innen 9. januar 2019.