Her er oversikt over hvem som er på valg til årsmøtet 2019: Valgoversikt

Husk frist for å sende inn kandidater 13. januar