Situasjonskart

Kjør E6 til Berkåk og ta av FV700 i Berkåk sentrum (til venstre når du kommer sørfra, høyre for de som kommer fra nord). Ta så av første vei til høyre, Myrveien
For de som kommer fra vest, FV700, kjør denne til du kommer nesten inn på E6, men ta av siste avkjørselen før E6 til venstre