Onsdag 08.01.20 kl 19:00 vil det bli åpent høringsmøte ang. løshund reglementet. En utnevnt komité vil ta i mot innspill. 

Sted Støren bageri og veikro 

Det vil bli styremøte samme dag kl 16.00. Og dommermøte løshundprøver kl 17.00.

Se vedlagt høringsskriv fra elghundforbundet