Sør-Trøndelag elghundklubb inviterer herved til årsmøte lørdag 13.februar 2021 kl.14:00.
Møte avholdes på Sandmoen Kro -Heimdal og det blir premieutdeling med middag.
Grunnet Covid-19 situasjonen blir det forbehold om endringer.

Det er påmelding til middag med frist 31. januar 2021.
Pris pr. person ca. kr. 300,-
Drikke må å betales selv.
Påmelding til Gab1975@live.no eller telefon 90201631 

Sakliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og
  æresmedlemmer
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Godkjenning av sakliste.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 6. Valg av protokollfører.
 7. Valg av årsmøtedirigent.
 8. Styrets årsberetning med Aktivitetsplan for 2019.
 9. Styrets regnskap med budsjett.
  (Årsberetning og regnskap fra 2020 vil være klar 31. januar 2021 og legges ut på hjemmesiden og Facebook.)
 10. Innkommende forslag, herunder valg, samt forslag fra styret. Frist 16. januar 2021.
 11. Valg:
  * Leder (1 år)
  * Nestleder (ikke på valg)
  * Styremedlem (2 år)
  * Styremedlem (2 år)
  * Styremedlem (1 år)
  * To varamedlemmer (1 år)
  * To medlem i valgkomiteen (3 år – En har trekt seg i 2020)
  * Ett varamedlem i valgkomiteen (1 år)
  * 5 Representanter til RS. (500-599 medlemmer gir 5 representanter på RS).
  * Valg av to revisorer for 1 år.

  Minner om at championatfat må bestilles HER med frist 13.januar