Med bakgrunn i utsatt sak «RS-sak. Medlemskontingent-økning. Norske Elghundklubbers forbund» fra vårt årsmøte, innkalles det herved til Ekstraordinært årsmøte for Sør Trøndelag Elghundklubb.

Dokumentene til ekstraordinært årsmøte følger under:

Informasjon:
Dato: 02.04.2024
Klokkeslett: 18.00
Sted: Lundamo Ungdomsskole