Dokumentene til årsmøte følger under:

Minner om:
Dato: 10.02.2023
Klokkeslett: 15:00
Sted: Onsøyen Gård, Onsøybakkan 60, 7070 Bosberg

Det blir middag med utdeling av championatskjold ca. kl.18:00. Påmelding for middag sendes på mail til: evab.nygaard@fosenskole.no innen 02.02.2024.

Pris for middag inkl. dessert: kr. 400,-
Drikke kommer i tillegg.