Informasjon om Trondheimsutstillingen 2022

Informasjon om Trondheimsutstillingen 2022

Sør-Trøndelag elghundklubb ønsker velkommen til trondheimsutstillingen den 2.april fra kl.08:00. Hele 147 hunder skal i ringen denne dagen. På grunn av unormalt mange påmeldinger måtte det utvides med en ekstra dommer, så det blir totalt 3 utstillingsringer i år. Det...
Dommerendring på trondheimsutstillingen

Dommerendring på trondheimsutstillingen

På grunn av rekordhøy påmelding til Trondheimsutstillingen og hele 146 påmeldte hunder, har vi sett oss nødt til å utvide til 3 utstillingsringer. Denne endringen vil medfører dommerendring for rasen Jämthund. Ny dommer vil bli Nina Eilertsen. Hun vil også dømme alle...
Ungdomsmesterskap bandhund 2022

Ungdomsmesterskap bandhund 2022

Troms Elghundklubb står i år som arrangør av ungdomsmesterskapet for bandhund. Dato: 5. og 6. august. Sted: Tømmerneset leirsted, Finnfjordvatnet. Uttaksregler for UM Bandhund UM Invitasjon fra Troms EHK Sør-Trøndelag EHK inviterer klubbens ungdommer mellom 16 –...
Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Sør-Trøndelag elghundklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte, tirsdag 5. april 2022 kl.18:00 etter at kravet ble fremmet under ordinært årsmøte. Møte avholdes på Lundamo Ungdomsskole. Saksliste Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede hovedmedlemmer og...
Dommerendring på trondheimsutstillingen

Velkommen til Trondheimsutstillingen 2022

Vi ønsker velkommen til Trondheimsutstillingen, lørdag 2.april 2022 NB Merk at utstillingen arrangeres et nytt sted i 2022. Elektronisk påmelding via NKK (link til påmelding her..) Påmeldingsfrist: 27.03.2022 Utstillingen er åpen for alle elghundrasene, samt finsk og...
Informasjon om Trondheimsutstillingen 2022

Ringtrening før Trondheimsutstillingen

I forkant av Trondheimsutstillingen, Lørdag 02.04.2022 arrangerer klubben to kvelder med miljø og ringtrening. Dato: Torsdag 17.03 kl.19:00 Tirsdag 22.03 kl.19:00 Instruktør Eksteriørdommer Siv Sandø er instruktør begge kvelder. Sted: Ridehallen på Foss Aune Gård...
Årsmøtereferat 12.02.2022

Årsmøtereferat 12.02.2022

Årsmøte ble avholdt i Melhus kultursal lørdag den 12.02.2022. Totalt møtte 57 stemmeberettigede medlemmer. Årsmeldingen ble gjenstand for diskusjoner, og det var spesielt to saker som ble diskutert. Resultatet av denne diskusjonen medførte at årsmelding ikke ble...
Årsmøte

Årsmøte

HUSK frist for medlemmene til å sende inn forslag på saker og kandidater til valg, som årsmøtet skal behandle, er lørdag 15. januar. Sør-Trøndelag elghundklubb inviterer herved til årsmøte lørdag 12.februar 2022 kl.12:00. Møte avholdes i Melhus kultursal. Grunnet...